Get Adobe Flash player

Świadczenia Rodzinne

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE przyznawane są na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, która określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń.

Świadczeniami rodzinnymi są:

1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,

2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,

3. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne,

4. Świadczenie rodzicielskie.

 

Obecnie można ubiegać się o następujące dodatki:

 

-dodatek z tytułu urodzenia dziecka

-dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

-dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

-dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

-dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

-dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

-dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Teraz na stronie

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.

Najnowsze galerie

Znajdź na stronie