Get Adobe Flash player

Swiadczenia Rodzinne

 

Do zadań Działu Świadczeń Rodzinnych należy w szczególności:

 

1. Ustalanie uprawnień do zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

2. Sporządzanie i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie ustalania uprawnień do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

3. Przygotowywanie i zatwierdzanie list wypłat.

4. Sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe na realizację świadczeń.

5. Zgłaszanie osób uprawnionych i ich rodzin do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

6. Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań.

7. Wydawanie zaświadczeń z realizacji zadań.

8. Kierowanie wniosków o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.

9. Egzekwowanie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

10. Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.

11. Przekazywanie danych do centralnego rejestru dłużników alimentacyjnych.

12. Współpraca z komornikiem oraz innymi instytucjami w zakresie realizacji zadań działu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

13. Bieżące opisywanie wpłat otrzymanych od komornika dotyczących zaliczki alimentacyjne i funduszu alimentacyjnego z uwzględnieniem należności dla gminy wierzyciela, dłużnika i budżetu państwa z podziałem na należność główną i odsetki.

14. Prowadzenie ewidencji dłużników alimentacyjnych w ujęciu analitycznym w zakresie zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego z uwzględnieniem przypisów, naliczenia odsetek, wpłat i odpisów aktualizujących.

15. Potwierdzanie daty odbioru świadczenia w systemie informatycznym zgodnie z informacją otrzymaną z Działu Finansowo - Księgowego o terminie otrzymania świadczenia alimentacyjnego przez osobę uprawnioną.

16. Prowadzenie rejestru dłużników z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

17. Opracowywanie decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymywanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

18. Wystawianie tytułów wykonawczych w przypadku nie uregulowania należności od dłużnika.

19. Dokonywanie odpisów aktualizujących należności od dłużników alimentacyjnych powstałych z tytułu realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

20. Windykacja świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

21. Prowadzenie rejestru upomnień i tytułów wykonawczych.

22. Prowadzenie składnicy akt zgodnie z instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie.

 


Pracownicy i kontakt: 

 

Katarzyna Tymińska - Inspektor ds. świadczeń rodzinnych 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Bolka I Świdnickiego 9-13  59-141 Chocianów

tel. 76/845 65 97
Czas pracy:
Poniedziałek: 7.30 -15.30

Wtorek: 8.00 – 16.00

Środa: 7.30 – 15.30

Czwartek: 7.30 – 15.30

Piątek: 7.30 - 15.30

 

Teraz na stronie

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.

Najnowsze galerie

Znajdź na stronie