Get Adobe Flash player

PUNKT KONSULTACYJNY
DS. PRZECIWDZIAŁNIA PRZEMOCY W RODZINIE

 

ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA
ul.3-go Maja 2
59-140 Chocianów
Tel. 603 674 040

 

DYŻURY

Środa godz. 16.00-18.00

porady i konsultacje indywidualne w Siedzibie Punktu Konsultacyjnego

 
UDZIELAMY WSPARCIA: 
- osobom doznającym przemocy w rodzinie lub stosującym przemoc wobec członków rodziny, 
- dzieciom z rodzin dotkniętych przemocą lub alkoholizmem rodziców, 
-
 osobom współuzależnionym,
- osobom będącym w kryzysie.

 

 

ZADANIEM PUNKTU jest:

- diagnoza potrzeb,

-  prowadzenie pracy indywidualnej,

-  tworzenie problemowych grup wsparcia.

 

USŁUGI ŚWIADCZY certyfikowany   specjalista w zakresie POMOCY  OFIAROM PRZEMOCY w RODZINIE.


CEL DZIAŁALNOŚCI:
Zdiagnozowanie problemów w zakresie przemocy w rodzinie oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z usług Punktu Konsultacyjnego


ZADANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO

- prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie,

- udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad terapeutycznych, socjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy,

- motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego,

- inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,

- gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny,

- współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

 

 

 

 

 

Teraz na stronie

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

Najnowsze galerie

Znajdź na stronie