Get Adobe Flash player

Pomoc społeczna

 

Do zadań Działu Usług Opiekuńczych należy w szczególności:

 

1. Świadczenie usług opiekuńczych, szczególnie osobom starszym i niepełnosprawnym w miejscu ich zamieszkania, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych, zgodnie z zakresem określonym w decyzji przyznającej tę formę pomocy.

2. Koordynowanie działań w zakresie pracy opiekunek zatrudnionych w Dziale Usług Opiekuńczych.

3. Przeprowadzanie wywiadów rodzinnych środowiskowych u osób wymagających pomocy w usługach oraz dokonywanie okresowych analiz i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na usługi świadczone przez Dział we współpracy z rejonowymi pracownikami socjalnymi Ośrodka.

4. Przyjmowanie i prowadzenie ewidencji wniosków o przyznanie świadczeń realizowanych przez Dział.

5. Prowadzenie rozliczeń związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych.

6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w celu integracji i uaktywniania środowiska lokalnego na rzecz potrzebujących pomocy.

7. Zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym.

8. Prowadzenie innych spraw osób chorych i niepełnosprawnych, w tym realizowanie pracy socjalnej z tymi osobami.

9. Współpraca z inspektorem ds. świadczeń w zakresie ewidencjonowania w systemie informatycznym obsługującym klientów pomocy społecznej – klientów objętych usługami opiekuńczymi, w tym również w zakresie przygotowywania projektów decyzji administracyjnych w sprawach usług opiekuńczych.

10. Uczestnictwo w opracowywaniu sprawozdań i planów finansowych na realizację zadań Działu we współpracy z Głównym Księgowym i Inspektorem ds. Świadczeń.

11. Współuczestnictwo w opracowaniu, wdrażaniu i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych we współpracy z Działem Pomocy Środowiskowej.

12. Posługiwanie się w czynnościach administracyjno – biurowych licencjonowanymi programami informatycznymi stosowanymi w Ośrodku, zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami w tym zakresie.

13. Kontrola merytoryczna rachunków i faktur z zakresu zadań Działu.

 

Pracownicy i kontakt:

 

mgr Agnieszka Greber - Pomoc administracyjna 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

Pokój nr 4
tel. 76 8185 151 
Rozkład czasu pracy: poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30, wtorek 8:00 - 16:00

 

Opiekunki:
Danuta Mikołajczak
Daria Konrady

Agnieszka Kozłowska

Regina Pozorska

Czas pracy opiekunek: godz. 7:30 – 15:30 w dni robocze.

Teraz na stronie

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

Najnowsze galerie

Znajdź na stronie