Get Adobe Flash player

Fundusz Alimentacyjny

Do zadań Działu Funduszu Alimentacyjnego należy w szczególności:

 

1. Ustalanie uprawnień do zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

2. Sporządzanie i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie ustalania uprawnień do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

3. Przygotowywanie i zatwierdzanie list wypłat.

4. Sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe na realizację świadczeń.

5. Zgłaszanie osób uprawnionych i ich rodzin do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

6. Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań.

7. Wydawanie zaświadczeń z realizacji zadań.

8. Kierowanie wniosków o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.

9. Egzekwowanie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

10.Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.

11.Przekazywanie danych do centralnego rejestru dłużników alimentacyjnych.

12.Współpraca z komornikiem oraz innymi instytucjami w zakresie realizacji zadań działu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

13.Bieżące opisywanie wpłat otrzymanych od komornika dotyczących zaliczki alimentacyjne i funduszu alimentacyjnego z uwzględnieniem należności dla gminy wierzyciela, dłużnika i budżetu państwa z podziałem na należność główną i odsetki.

14.Prowadzenie ewidencji dłużników alimentacyjnych w ujęciu analitycznym w zakresie zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego z uwzględnieniem przypisów, naliczenia odsetek, wpłat i odpisów aktualizujących.

15.Potwierdzanie daty odbioru świadczenia w systemie informatycznym zgodnie z informacją otrzymaną z Działu Finansowo - Księgowego o terminie otrzymania świadczenia alimentacyjnego przez osobę uprawnioną.

16.Prowadzenie rejestru dłużników z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

17.Opracowywanie decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymywanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

18.Wystawianie tytułów wykonawczych w przypadku nie uregulowania należności od dłużnika.

19.Dokonywanie odpisów aktualizujących należności od dłużników alimentacyjnych powstałych z tytułu realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

20.Windykacja świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

21.Prowadzenie rejestru upomnień i tytułów wykonawczych.

22.Prowadzenie składnicy akt zgodnie z instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie.

 

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO przyznawane są na zasadach określonych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która określa:

- zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji,

- warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zwanych dalej „świadczeniami z funduszu alimentacyjnego",

- zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- zasady finansowania świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

 

Pracownicy i kontakt:

mgr Natalia Szcześniak - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
ul. Bolka I Świdnickiego 9-13

tel. 76 8456597
Czas pracy : Poniedziałek, środa, czwartek,piątek 7.30 - 15.30 

                   Wtorek 9.00 - 16.00

 

 

Teraz na stronie

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.

Najnowsze galerie

Znajdź na stronie