Get Adobe Flash player

Przyszedł czas na podsumowanie…

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie w roku 2012 stanął przed nowym zadaniem - przystąpił do realizacji pierwszej edycji projektu systemowego w ramach POKL pn. „Dziś aktywność – jutro niezależność” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,    Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Tegoroczna edycja Projektu realizowana była w okresie od 01 kwietnia 2012r. do 31 grudnia 2012r. Celem głównym projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców miasta i gminy Chocianów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Do udziału zakwalifikowanych zostało 8 osób bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Poprzez udział w warsztatach, kursach i szkoleniach Uczestnicy zdobywają nowe kwalifikacje, zwiększając tym samym swoje szanse na rynku pracy. Do tego celu są stosowane tzw. instrumenty aktywnej integracji.

Wszystkie działania realizowane były z zapewnieniem wysokiej klasy materiałów edukacyjnych. Po każdym module Uczestnicy otrzymywali certyfikaty oraz zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w treningach i kursach. Podczas zajęć zapewniony był catering. Uczestnicy projektu byli objęci kompleksową pracą socjalną, a także otrzymali wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych, które stanowią wkład własny Gminy w projekcie.

            Warto zauważyć, iż projekt, oprócz bezpośredniego oddziaływania na konkretną grupę Uczestników , niesie ze sobą pośredni, konstruktywny wpływ na inne podmioty: na rodzinę, która będąc w trudnej sytuacji nabiera pewności, że są możliwości, które pozwalają na wyjście z problemów, na otoczenie sąsiadów, innych mieszkańców, którzy zakrzewią wśród siebie pozyskane dzięki udziałowi Beneficjentów w projekcie pozytywne wzorce. Ponadto mamy nadzieję, ze projekt wpłynie na potencjalnych pracodawców, którzy będą mogli zatrudnić przeszkolonych, posiadających nowe lub zaktualizowane kwalifikacje oraz zmotywowanych do podjęcia zatrudnienia pracowników.

            Podsumowując tegoroczną pierwszą edycję projektu stwierdzić możemy, iż realizacja projektu systemowego „Dziś aktywność – jutro niezależność” była wyzwaniem również dla kadry Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie, któremu mamy nadzieję sprostaliśmy, a efekty wspólnych wysiłków będą zauważalne przez poprawę sytuacji materialno-bytowej uczestników projektu i ich rodzin. Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie obok pomocy o charakterze finansowym rozwinął nowe formy tzw. pozamaterialnego wsparcia, które to nie byłoby możliwe bez wsparcia z funduszy europejskich.

Mamy nadzieję i mocno trzymamy kciuki za to, by przeprowadzone działania umożliwiły wszystkim Uczestnikom projektu samodzielną egzystencję i powrót do aktywności zarówno zawodowej, jak i społecznej...

W 2012 Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie przystąpił do realizacji pierwszej edycji projektu systemowego w ramach POKL pn. „Dziś aktywność – jutro niezależność”.
Tegoroczna edycja Projektu jest realizowana od kwietnia 2012r. do grudnia 2012r. Cele Projektu są zgodne z założeniami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 oraz ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Chocianów.
Celem głównym jest aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców miasta i gminy Chocianów zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Udział w projekcie mogą wziąć osoby spełniające poniższe kryteria:        
1) zamieszkałe na terenie miasta i gminy Chocianów         
2) osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy        
3) korzystające ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie, finansowych lub niefinansowych   

4) będące w wieku aktywności zawodowej  
5) zagrożone wykluczeniem społecznym       
6) nie korzystające z tego samego typu wsparcia w innych działaniach i priorytetach (np. udział         w projekcie realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy).


Na rok 2012 proponujemy następujące działania:

  • Warsztaty podnoszenia umiejętności i kompetencji społecznych
  • Trening motywacyjno – wzmacniający
  • Indywidualne poradnictwo zawodowego
  • Warsztaty grupowe aktywizacji zawodowej
  • Warsztaty florystyczne
  • Kursy zawodowe

    Udział w Projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.

 

Zespół Projektowy i kontakt

Koordynator Projektu – Justyna Smalec e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Małgorzata Staszczak
Księgowy Projektu – Bożena Urban
Pracownik socjalny ds. Projektu – Bernadeta Gąsior

Biuro Projektu – pok. nr 4
tel. 76 8185 151
Rozkład czasu pracy pracownika socjalnego ds. Projektu: 7:30 - 15:30, w tym praca w terenie: 11:00 – 15.30.

Teraz na stronie

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

Najnowsze galerie

Znajdź na stronie